Hvordan gjør jeg endringer til abonnementet mitt?

Under Mine abonnomenter kan du:
- Endre leveringsdato
- Utsette neste leveranse
- Bestille enkeltprodukter eller legge til produkter i abonnomentet ditt
- Endre intervall (30, 60, 90, eller 120 dager)

Under Konto kan du:
- Oppdatere din personlige informasjon og endre passord
- Endre leveringsadresse for hvert abonnoment
- Oppdatere betalingsinformasjon
- Sette abonnomentet på pause eller si opp abonnomentet


Hjelp & FAQ