Hvordan klimakompenserer dere?

Verden står overfor en enorm utfordring når det kommer til global oppvarming.

Team Estrid tar ansvar for utslipp ved å klimakompensere hvert eneste kilo CO2 som slippes ut av transport til kunder. Klimapartneren vår Tricorona følger FN-sertifisert Gold Standard - et kvalitetsstempel for klimakompensjonsprosjekter, som stiller høyere krav til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Les mer om the Gold Standard her.

 


Hjelp & FAQ