Vad är rosa skatten/pink tax och hur arbetar Estrid emot den?

Den rosa skatten (pink tax) är en prisdiskriminering på produkter som är riktade mot ett visst kön. Historiskt sett har det främst betytt att produkter riktade mot kvinnor är dyrare än produkter riktade mot män, även om den har precis samma funktionalitet. Den rosa skatten skadar dock alla, inte bara kvinnor, utan män, icke-binära personer och könsexpansiva individer också. Varför skulle någon behöva betala mer beroende på vem man är? Estrid jobbar för att minska klyftan på könsbaserad diskriminerade prissättning genom att erbjuda en supervass, super smooth kvalitetshyvel till ett rimligt pris.


Hjälp & FAQ