Är Estrid cruelty-free?

Vi jobbar i dagsläget på ett officiellt certifikat som visar att vi är avstår helt från plågeri av djur. Varken Estrid, våra leverantörer eller tredje parter utför tester på djur.

Vi har handplockat våra samarbetspartners baserat på våra värderingar och vår målsättning innebär regelbundna kontroller för att säkerställa att alla parter jobbar utefter samma värdering.

Vi säljer inte våra produkter till länder där det är krav enligt lag att utföra tester på djur. 


Hjälp & FAQ