Hur klimatkompenserar Estrid?

Världen står inför en enorm utmaning när det gäller global uppvärmning. 🌍  Team Estrid tar ansvar för utsläpp genom att klimatkompensera varje kilo CO2 som släpps ut via transporter till kund. Vår klimatpartner Tricorona levererar FN-certifierad Gold Standard – en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär högre krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. 
Läs mer om The Gold Standard här.


Hjälp & FAQ