Hur byter jag rakblad?

Följ dessa steg för att byta rakblad på din Estrid:

Tryck ned knappen för att föra ihop fästena
Se till att gummiremsan på det nya bladet pekar nedåt
Håll i det nya bladet i ytterkanterna (vad försiktig - det är suuupervasst)
Tryck långsamt fast handtaget i mitten av bladet, så att fästena är placerade vid skårorna på bladet. Släpp sedan knappen så att fästena rör sig utåt igen, och hakas fast i skårorna.


Om dina blad kom med ett plastlock på, undvik gärna att sätta tillbaka det efter det tagits av första gången.

Attaching Razor Blade.GIF


Hjälp & FAQ